Leiebetingelser

 1. Leieperiode: Leietakeren får leie boblefotball fra Festfotball.no AS i avtalt leieperiode. Leieperioden starter på det tidspunktet leietakeren mottar utstyret og slutter når utstyret er returnert til Festfotball.no AS.

 2. Leiepris: Leieprisen for boblefotballen er avtalt mellom Festfotball.no AS og leietakeren før leieperioden starter. Leietakeren må betale leieprisen før utstyret leveres ut. Dialog er skjer på epost. Betaling skjer i forkant gjennom en unik lenke på nettsiden hvor personen/bedriften som leier fyller ut korrekt leiesum. Betaling skjer gjennom Dintero, derav er betalingsmetoder: Faktura, delfaktura, vipps og bankkort.

 3. Depositum: Ved enkelte tilfeller kan Festfotball.no AS be om depositum før en booking er registrert. Kunde blir informert om dette gjennom epost.

 4. Bruk av utstyret: Leietakeren har ansvar for å bruke utstyret på en forsvarlig måte og i henhold til bruksanvisningen. Leietakeren kan ikke bruke utstyret til andre formål enn det som er avtalt med Festfotball.no AS.

 5. Ansvar for skader: Leietakeren er ansvarlig for alle skader som oppstår under leieperioden, inkludert skader på utstyret og personskader. Leietakeren må erstatte defekt utstyr hvis dette er brukt på en åpenbar uforsvarlig måte.

 6. Avbestilling / Angrerett / Reklamasjon: Dersom leietakeren ønsker å avbestille sin booking, så er dette mulig. Vi har en hektisk sesong med mange bookinger og det er følgene som gjelder:  Merk: Dersom avbestillingen skjer senere enn 7 dager før utleie, vil ikke leiesum bli refundert.

  *Booking er ikke bekreftet som UTLEID før betaling er gjennomført.

  - Avbestilling 14+ dager før utleie: 100 % refundering
  - Avbestilling 7-13 dager før utleie: 50 % refundering
  - Avbestilling 0-6 dager før utleie: 0 % refundering

 7. Endring av leieavtalen: Endringer i leieavtalen må avtales skriftlig mellom Festfotball.no AS og leietakeren før leieperioden starter.

 8. Reklamasjon: Dersom utstyret fremstår i dårlig fatning og kunde ikke er fornøyd med tjenesten som har blitt levert, har kunde krav på å reklamere.  Dersom leieproduktet ikke lever opp til den avtalte standard, vil situasjon vurderes og utstyret bli gjennomgått nøye. Behandlingstiden er 3-4 uker. Kunde kan ha krav på opptil 100 % refundering. Merk at 10-20 % av utstyret som leveres kan lekke noe luft, da dette er normalt.

 9. Force majeure: Festfotball.no AS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som skyldes force majeure, som for eksempel naturkatastrofer, krig eller streik.

 10. Tvister: Eventuelle tvister som oppstår mellom Festfotball.no AS og leietakeren skal løses ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

 11. Lovvalg: Leieavtalen er underlagt norsk rett.